Bilgi ve İletişim Güvenlik Rehberi Uyum Danışmanlığı

Bilgi Ve İletişim Güvenlik Rehberi Uyum Danışmanlığı

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması; bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren genelge, yasal düzenleme boyutunda ülke çapında bilgi güvenliği seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.


Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde bulunan mevcut ve yeni kurulacak bilgi sistemlerinde rehberde yer verilen tedbirlere uyulması çerçevesinde danışmanlık sağlanmaktadır.